Pamięć słuchowa (inaczej echoiczna) to bardzo ważny rodzaj pamięci krótkotrwałej. Zalicza się ją do pamięci sensorycznej, czyli opartej o funkcjonowanie jednego ze zmysłów ­– w tym przypadku słuchu. Dzięki niej możliwe jest uczenie się rozumienia i czynnego używania mowy, rozpoznawania bodźców dźwiękowych płynących ze środowiska. Pamięć słuchowa umożliwia więc przechowywanie informacji, takich jak melodia muzyczna, słownictwo języka ojczystego oraz języków obcych. Badania kliniczne wykazały, że pamięć echoiczna przechowuje dłużej niż pamięć wzrokowa pojedyncze informacje pochodzące ze zmysłów, a także ich bardziej zorganizowane wiązki. Średnio bodziec słuchowy magazynowany jest na 3-4 sekundy, po tym czasie ulega on skojarzeniu z innymi zapisami pamięciowymi w naszym mózgu lub jest usuwany. Bodziec dźwiękowy zapisany w pamięci słuchowej jest przekazywany do centralnego procesora mózgowego.

Czym jest pamięć słuchowa?

Pamięć sensoryczna lokalizowana jest w pierwotnej korze słuchowej. Struktura ta przebiega przez różne rejony mózgu, gdyż wymaga integracji wielu czynności i procesów. Najwięcej receptorów pamięci słuchowej znajduje się w korze przedczołowej i tam gromadzone są dominujące bodźce słuchowe. Co interesujące, bodźce zgromadzone w pamięci słuchowej nie są tracone nawet w przypadku trwałych uszkodzeń mózgu, takich jak afazje (niezdolność mowy). Chory pamięta i rozpoznaje dźwięki, które już zostały utrwalone, mimo że nie może nauczyć się nowych.

Pamięć słuchowa jest podstawowym narzędziem uczenia się, od słów własnego języka przyswajanych w dzieciństwie do nabywania nowych języków (przez całe życie), umiejętności muzycznych i zapamiętywania wszystkiego, co jest dźwiękiem pochodzącym z otoczenia. Z tego też powodu profilaktyka i higiena słuchu zajmuje ważne miejsce od dzieciństwa do starości. Im szybciej wykryjemy i obejmiemy leczeniem wady rozwojowe związane ze słyszeniem u dziecka lub skorygujemy niedosłuch osoby dorosłej, tym jej szanse na normalne życie będą większe.

Nowoczesne aparaty słuchowe pozwolą Ci korzystać z pamięci słuchowej

Współczesna protetyka słuchu, czyli dziedzina łącząca medycynę z fizyką, zajmująca się słuchem jako zmysłem i procesami słyszenia, dała nową szansę osobom niedosłyszącym. Dzięki dobrze dobranemu aparatowi słuchowemu, osoba z niedosłuchem może odzyskać pamięć słuchową i korzystać z jej zalet. Działający aparat słuchowy przywraca możliwość uczenia się języków obcych, komunikacji bez utrudnień we własnym języku, delektowania się dźwiękami muzyki czy czerpania przyjemności z kontaktu z naturą. Utrata tych wrażeń zmysłowych, np. tych płynących z natury, czyni życie uboższym. Na szczęście współczesna audiologia pomaga w wybraniu optymalnego aparatu słuchowego korygującego różne rodzaje niedosłuchu. Nowoczesny aparat słuchowy pozwoli nam cieszyć się bogatym światem dźwięków i wykorzystywać do naszych potrzeb wszelkie atuty pamięci słuchowej.