Fundacje aparaty słuchowe

Fundacje aparaty słuchowe – lista fundacji na aparaty słuchowe (wraz  z odnośnikami do stron internetowych).

O pomoc w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” mogą się ubiegać osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

Fundacje aparaty słuchowe – więcej informacji – Zapraszamy do Strefy Słuchu.