Dofinansowania NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia)

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, regulujące m.in zagadnienia związane z dofinansowaniem NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury zostały dodatkowo uproszczone, wnioski o dofinansowanie mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne. W związku z tym nie ma potrzeby osobistego potwierdzania wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ. Ponadto, istnieje możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (uprzednio korekta zlecenia wymagała ponownej wizyty pacjenta u lekarza).

Aparaty słuchowe NFZ dofinansowuje w zależności od stopnia ubytku słuchu oraz w zależności od wieku. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 30 dB. Osoby starsze jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 40 dB, co jest jednoznaczne z niepełnosprawnością słuchową o co najmniej II stopniu.

Wartości dofinansowań podsumowują poniższe dwie tabele:

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła powyżej 26 roku życia po 1050 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana po 1500 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia po 3000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 3 lata 60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia 3850 zł do systemu wspomagającego słyszenie – system FM raz na 5 lat
Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne
Osoba dorosła po 2100 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat
Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny,
osoba represjonowana
po 1800 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia po 3000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 3 lata