Dofinansowania NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia)

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, aktualnie obecne wartości dofinansowań NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne zamieszczono w poniższej tabeli.

Polecamy przeczytać artykuł jaki ukazał się na łamach wyborcza.pl „Aparat słuchowy z dopłatą NFZ„, który dokładnie opisuję procedurę uzyskania dofinansowania na aparaty słuchowe.

Aparaty Słuchowe dofinansowanie w 2018 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2018 r. poz. 932) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zyskują szczególne uprawnienia w zakresie dostępu do świadczeń NFZ. W zakresie realizacji zlecenia na zaopatrzenie w aparaty słuchowe, wkładki i systemy FM przestaje obowiązywać okres oczekiwania na ponowną realizację.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)700 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)700 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat50zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)1000 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat50 zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)2000zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50 %)2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie – system FM raz na 5 lat

 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła – czynnie pracująca
(limit 1800 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 30%)
1260 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat
 Osoba dorosła – emeryt, rencista
(limit 1800 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 30%)
1260 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat
 Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy,
osoba represjonowana
(limit 1500 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 0 %)
1800 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 1800 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 0 %)
1800 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 3 lata