Protetyk słuchu to stosunkowo nowy zawód na rynku pracy skierowany do osób otwartych na nowe rozwiązania walki z niedosłuchem. W Polsce około MILION osób a na świecie blisko miliard ma problemy ze słyszeniem i staje się to poważnym problemem społecznym.Z tego wynika coraz większe zapotrzebowanie branży medycznej na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie korekcji słuchu. Szacuje się, że w najbliższej przyszłości ze względu na starzenie się rozwiniętych społeczeństw praca protetyka słuchu będzie niezwykle potrzebna.

Protetyk słuchu – wymagania kwalifikacyjne

Uzyskanie pracy w charakterze protetyka słuchu wymaga ukończenia studiów wyższych lub dwuletniej szkoły policealnej. Protetyk słuchu poza merytoryczną wiedzą medyczną powinien cechować się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, decydującymi o możliwości skutecznego prowadzenia indywidualnej terapii z dziećmi oraz z dorosłymi pacjentami. Aby protetyk profesjonalnie wykonywał swoją pracę musi posiadać wiedzę z zakresu obsługi komputera, budowy aparatów słuchowych, miernictwa i naprawy aparatów słuchowych, anatomii i fizjologii ucha i procesów dotyczących komunikowania się. Ze względu na wysoką odpowiedzialność oferowanych usług protetyk słuchu powinien posiadać doświadczenie w branży, zanim zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności. Zdobyte doświadczenie praktyczne przekłada się na wysoką jakość wykonywanej pracy, czym powinien charakteryzować się każdy profesjonalny protetyk słuchu.

Czym zajmuje się protetyk słuchu

Praca protetyka słuchu to kontakt z osobą niedosłyszącą, najczęściej powyżej 60 roku życia. Protetyk słuchu oprócz szerokiej wiedzy musi cechować się cierpliwością i empatią. Zadaniem protetyka słuchu jest zbadanie pacjenta, określenie rodzaju niedosłuchu. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego aparatu słuchowego. Zazwyczaj odbywa się to podczas dwóch lub trzech wizyt trwających około 60 minut każda. Każde dopasowanie aparatu słuchowego jest przeprowadzane w sposób indywidualny a wybór rozwiązań zależy od niedosłuchu, ale też od innych warunków m.in. aktywności zawodowej i towarzyskiej pacjenta. Kolejny etap pracy z pacjentem to rehabilitacja słuchu za pomocą aparatów słuchowych. Pacjent pozostaje pod opieką protetyka co najmniej 5 lat od zakupu aparatu.

Protetyk słuchu to zawód z przyszłością pozwalający na rozwój osobisty. Protetyk z wyższym wykształceniem może podjąć również pracę za granicą. Przez cały czas swojej pracy protetyk słuchu musi podejmować szkolenia podnoszące kwalifikacje. Szkolenia dotyczą nowych urządzeń, sposobu ich programowania i obsługi.