Wielu ludzi sądzi, że aparat słuchowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób z głębokim niedosłuchem. Technologia aparatów słuchowych przeszła wiele zmian od czasów prymitywnych trąbek przystawianych do uszu, poprzez duże aparaty pudełkowe noszone na szyi. Obecne nowoczesne aparaty słuchowe to bardzo szybkie procesory analizujące otoczenie tak, aby w jak największym stopniu odseparować mowę od hałasu i odpowiednio ją wzmocnić. Dzięki temu aparaty słuchowe są w stanie poprawić zrozumienie mowy również osobom, które obserwują u siebie nieznaczne pogorszenie słyszenia i zrozumienia mowy szczególnie w hałaśliwym otoczeniu. Obecnie dobre rozwiązania możemy zaproponować dzieciom z ubytkiem słuchu – nowoczesne systemy powodują, że dziecko uczy się prawidłowej mowy i jest w stanie funkcjonować tak samo jak rówieśnicy.

Jakie istnieją rodzaje aparatów słuchowych?

Niezależnie od wyglądu zewnętrznego, każdy aparat zawiera mikrofon odbierający dźwięki, procesor oraz głośnik, który przekazuje do ucha prawidłowo wzmocniony dźwięk. W aparatach zausznych część umieszczona za uchem połączona jest za pomocą dźwiękowodu lub dyskretnego przewodu elektrycznego z wkładką uszną. Aparaty zauszne można dalej podzielić na wersje klasyczne oraz do otwartego dopasowania, które są zazwyczaj dużo mniejsze i bardziej komfortowe lecz stosowane do małych niedosłuchów. Aparaty wewnątrzuszne umieszczane są w kanale słuchowym. Mogą być różnej wielkości. Najmniejsze mogą być praktycznie niewidoczne, oddalone od błony bębenkowej o o.5 cm. Wykonanie aparatu wewnątrzusznego jest uzależnione od budowy kanału słuchowego oraz stopnia niedosłuchu.

Aparat słuchowy musi być należycie dopasowany

Każdy aparat słuchowy musi zostać poprawnie dopasowany przez protetyka słuchu, wyboru odpowiedniego rozwiązania na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań i wywiadu z pacjentem. Istotny jest stopień ubytku słuchu, potrzeby wynikające z trybu życia, kształt kanału słuchowego, preferencje co do wielkości aparatu słuchowego, sprawność manualna pacjenta. Kolejnym etapem jest ustawienie odpowiedniego wzmocnienia aparatu słuchowego w zakresie poszczególnych częstotliwości i skonfigurowanie dostępnych systemów dostępnych w danym modelu w zależności od stopnia jego zaawansowania. Mogą to być systemy redukcji hałasu, sprzężeń, dodatkowe programy słyszenia, łączność ze smartfonem i wiele innych. Żeby aparat słuchowy zapewnił komfortowe słyszenie, wymaganych jest kilka wizyt u specjalisty po to, by odpowiednio skorygować ustawienia na podstawie uwag przekazywanych przez pacjenta. Podczas wizyt protetyk słuchu uczy też w jaki sposób czyścić aparat słuchowy i jakich środków pielęgnacyjnych używać.