Ubytek słuchu może wystąpić w każdym wieku. Taka zmiana jest trudna dla osoby, u której pojawia się niedosłuch, ale także dla jej bliskich. Na początkowym etapie trudno jest przyzwyczaić się do zmian związanych z noszeniem aparatu słuchowego. Widać to często po emocjach – pojawia się smutek, rozgoryczenie, skłonność do wybuchów. Z czasem sytuacja ulega poprawie. Warto jednak wspierać swoich bliskich w codziennych sytuacjach.

Pomoc w umawianiu wizyt

Osoby niedosłyszące niejednokrotnie potrzebują powtórzenia wypowiedzi skierowanej w ich stronę, jest to uciążliwe dla obu rozmówców. Dlatego kiedy bliska Ci osoba cierpi z powodu niedosłuchu, warto jej towarzyszyć podczas ważnych wizyt, zarówno u lekarza jak i w urzędach. Są to jedne z bardziej stresujących sytuacji. Twoja obecność będzie wsparciem emocjonalnym, a dodatkowo pomoże w szybkim załatwieniu istotnych spraw.

Sposób komunikacji

Nawet częściowa utrata słuchu może sprawiać problemy w komunikacji z ludźmi. Najlepszym rozwiązaniem nawet przy niewielkim niedosłuchu jest odpowiednio dobrany aparat słuchowy. stwierdza niedosłuch. Oprócz wsparcia technologicznego, warto na co dzień pamiętać o trudnościach w nawiązywaniu kontaktu – warto stworzyć właściwe warunki do przeprowadzania rozmów. Kiedy jesteście w większym gronie, możesz spełniać rolę swoistego przewodnika – informować zebranych o problemach ze słuchem bliskiej Ci osoby i pomagać jej uczestniczyć w konwersacji, upewniając się, że dobrze rozumie komunikaty itp.

Uświadamiaj innych

Życie osób niedosłyszących nie jest łatwe. Choć rośnie świadomość problemów, z jakimi mierzą się osoby głuche i niedosłyszące, nie wszyscy są wyczuleni na ich potrzeby. Mając codzienny kontakt z taką osobą, nabywasz wiedzę, która może przydać się również innym. Osoby z niedosłuchem często wstydzą się szukać pomocy. Przykład Twojej rodziny może być zachętą dla innych, by skorzystać z nowoczesnych technologii i poprawić jakość swojego życia.

Protetyk słuchu

Znajdź dobrego, wykształconego protetyka słuchu. To on wykona badania, omówi ich wyniki i zaproponuje właściwe rozwiązania potrzebne do poprawy słyszenia. Protetyk słuchu współpracuje z pacjentem przez wiele lat od założenia aparatu słuchowego. Regularne wizyty w gabinecie pozwalają na utrzymanie aparatu we właściwym stanie , oraz pozwala na monitorowanie stany słuchu. Często również protetyk zaleca trening słuchowy usprawniający pracę kory słuchowej.