Synestezja (gr. syn- razem, aisthesis- postrzeganie) oznacza możliwość jednoczesnego odczuwania pewnych zjawisk zmysłowych. W przypadku synestezji słuchowej możemy mówić o „kolorowym” słyszeniu czy dźwiękach muzyki smakujących cytryną, ale jak to racjonalnie wytłumaczyć?

Słyszenie samo w sobie jest niesamowitym zjawiskiem, które pozwala nam w pełni doświadczać otaczający nam świat. Jeszcze pełniej doświadczają go osoby dotknięte synestezją, której występowanie stwierdza się u ok. 4% populacji.

Liczne badania przeprowadzane nad zjawiskiem synestezji słuchowej doszukują się przyczyn jej powstawania. Jedną z nich mogą być wyjątkowe połączenia obszarów kory słuchowej z pozostałymi obszarami mózgu odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji wzrokowych, czuciowych czy smakowych. Niekiedy takie połączenia mogą zostać wytworzone również w wyniku deprywacji słuchowej następującej po uszkodzeniu słuchu.

Synestezja słuchowo- wzrokowa jest najczęściej występującym rodzajem tego zjawiska. Polega ona na „widzeniu” kolorów, kształtów czy nawet określonych przedmiotów podczas stymulacji słuchowej. Nierzadko doświadczają jej muzycy podczas gdy na instrumentach, a „kolorowa” muzyka często towarzyszy osobom obdarzonych słuchem absolutnym.

Synestezja słuchowo- czuciowa jest bardzo nietypowym i rzadkim doświadczeniem. Wiąże się ona z odczuwaniem dotyku, miejsca „położenia” przedmiotów czy mrowienia na skutek zaistnienia bodźca słuchowego. Medycynie znany jest przypadek pacjentki, u której wrażenia tego rodzaju zaczęły występować po przebytym udarze.

Synestezja słuchowo- smakowa jest fenomenem wśród doświadczeń tego typu. Osoby dotknięte tym rodzajem synestezji potrafią odczuwać smaki potraw czy ulubionych słodyczy na skutek słyszenia dźwięków. Często wraz ze smakiem połączone są wrażenia zapachowe „próbowanych” dań.

Choć zjawisko synestezji zostało już poznane nadal wywołuje zaskoczenie i nasuwa liczne pytania, co do natury jego powstawania. Może być rozpatrywane jako pozytywne lub wywierać negatywny wpływ ze względu na mnogość wrażeń zmysłowych. Osoby z niedosłuchem są jedną z możliwych grup występowania synestezji słuchowej jednak zależność ta wymaga przeprowadzenia dalszych badań.