Być może niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Jak pokazują współczesne badania, utrata słuchu nie oddziałuje w sposób negatywny na jazdę samochodem.
problem ze słuchemKierowcy cierpiący na niedosłuch, w żaden sposób nie zwiększają ryzyka wypadku w ruchu drogowym niż w przypadku innych kierowców. Nie istnieją zatem żadne dodatkowe wymagania dotyczące otrzymania prawa jazdy kategorii A, B, B+E i T przez osoby częściowo lub całkowicie niedosłyszące (korzystające z aparatów słuchowych). Ponadto osoby te na ogół jeżdżą znacznie ostrożniej i uważniej niż kierowcy nie posiadający problemów ze słuchem.

Badania dotyczące stylu jazdy osób głuchoniemych

Wnioski dotyczące kierowców z niedosłuchem zostały opracowane na badaniach, które opierały się na trzech różnych narzędziach: kwestionariuszu, symulatorze jazdy oraz obserwacji w realnym ruchu drogowym. W każdej z tych trzech sytuacji kierowcy Ci zostali porównani do tych słyszących prawidłowo. Badanie na symulatorze wykazało, że kierowcy niedosłyszący obniżali prędkość pojazdu za każdym razem gdy znajdowali się w sytuacjach będących większym wyzwaniem dla uczestników ruchu drogowego. Natomiast w czasie realnej jazdy samochodem, spoglądali w boczne lusterka znacznie częściej niż kierowcy ze słuchem prawidłowym.

W Polsce, posiadanie prawa jazdy przez osoby z częściowym lub całkowitym niedosłuchem, to wciąż gorący temat. Określa je rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 oraz z 2011 r. Nr 88, poz. 503). Ostatnie zmiany w rozporządzeniu zostały wydane w 2011 r. jednakże nie spotkały się one  z aprobatą osób głuchoniemych. Polski Związek Głuchych stale walczy o niedyskryminowanie ludzi z niedosłuchem podczas egzaminów na prawo jazdy jak i ich uczestnictwa w ruchu drogowym.

Źródło: http://www.hear-it.org/hearing-loss-doesnt-affect-driving