Badania słuchu - audiometria tonalna

Badania słuchu

Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu – określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

Jak przebiega takie badanie ?

Audiometria tonalna to badanie słuchu, dzięki któremu można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Możesz je także zrobić, jeśli w pracy jesteś narażona na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).
Audiometria określa próg słyszenia tonów o różnej częstotliwości oraz bada cechy słyszenia nadprogowego, takie jak: zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżniania przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości itd.

Jak się wykonuje audiometrię tonalną ?

Przeprowadza się ją w specjalnie wytłumionym pomieszczeniu. Pacjent odpowiada po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu. Na ich podstawie dobiera się też ewentualnie aparaty słuchowe.

Wynik badania słuchu

Po badaniu słuchu otrzymuje się audiogram, który w formie wykresów przedstawia funkcję zależności natężenia dźwięku (mierzonego w decybelach) od jego częstotliwości. Położenie i kształt krzywych zależy od rodzaju niedosłuchu.

Audiometrię tonalną wykonuje się u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6 r.ż