Audiometria jest jednym z najczęściej wykonywanych badań słuchu, które wykorzystywane jest do rozpoznania problemów związanych z tym zmysłem. Najpopularniejszymi badaniami są audiometria tonalna i słowna. Są to nieinwazyjne badania, dzięki którym możemy zbadać rozumienie mowy czy próg słyszenia tonów. Z kolei za pomocą otoskopii, protetyk słuchu oceni stan kanału słuchowego.

Audiometria tonalna

Wskazaniem do przeprowadzenia tego badania jest między innymi podejrzenie niedosłuchu lub występowanie chorób mogących wywoływać problemy ze słuchem. Audiometria jest bezpieczna i bezbolesna. Przeciwskazaniem do wykonania audiometrii jest zatkanie zewnętrznego kanału słuchowego (ciało obce lub nadmiar woskowiny). Badanie wykonuje się w kabinie ciszy. Jest to zamknięte i wyciszone pomieszczenie. Pacjent otrzymuje słuchawki i przycisk, którym sygnalizuje usłyszane dźwięki. W diagnozie wykorzystuje się proste tony z zakresu częstotliwości od 125 Hz – 10 000 Hz, tak by określić najcichszy dźwięk słyszany przez pacjenta.

 Wynik audiometrii tonalnej

Podczas badania tworzy się audiogram, dzięki któremu lekarz laryngolog lub protetyk słuchu może stwierdzić rodzaj i głębokość niedosłuchu. Wynik badania może być wskazaniem do rehabilitacji za pomocą aparatu słuchowego.

Audiometria słowna

Badanie to ma zastosowanie w diagnostyce słuchu, jest uzupełnieniem audiometrii tonalnej. Dzięki niej można określić  rozumienie poszczególnych słów. Audiometria słowna przeprowadzana jest w podobnych warunkach jak tonalna, tylko zamiast pojedynczych tonów, pacjent w słuchawce słyszy jednosylabowe  wyrazy , które musi powtórzyć. Są to specjalne, zrównoważone fonetycznie testy.

Wynik audiometrii słownej

Wynik przedstawiony jest w formie krzywej artykulacyjnej. Dzięki niej można wyznaczyć próg rozumienia mowy, określa on natężenie w dB, przy którym pacjent powtarza 50% słyszanych słów. Dodatkowo oznacza się próg wykrywania mowy, gdzie badany słyszy połowę słów, ale nie jest w stanie ich zrozumieć ani powtórzyć, oraz próg dyskryminacji, gdzie określane jest najmniejsze natężenie, przy którym pacjent wszystko słyszy i rozumie.

Dzięki audiometrii w łatwy sposób można zdiagnozować problemy ze słuchem takie jak ocena ubytków czy stopnia niedosłuchu. Badanie może być przeprowadzone u każdego, w tym i u dzieci. Dzięki informacjom uzyskanym od pacjenta w czasie przeprowadzania badania lekarz laryngolog może określić problem oraz dostosować odpowiednie leczenie lub zastosowanie aparatu słuchowego.