Wpływ środków przeciwbólowych na słuch kobiet

Ostatnie badania amerykańskich naukowców wykazały pewną zależność pomiędzy utratą słuchu, a zażywaniem środków przeciwbólowych przez kobiety.

Do tych zaskakujących wniosków doszli naukowcy z Harvardu podczas swoich badań w szpitalu Brigham and Women’s Hospital w Bostonie. U 16,2% badanych kobiet stwierdzono problemy ze słuchem w związku z długotrwałym zażywaniem tabletek przeciwbólowych, takich jak ibuprofen oraz paracetamol. Zależność ta była szczególnie widoczna pośród kobiet, które walczyły z jakimkolwiek bólem wyżej wymienionymi środkami przez okres trwający minimum 6 lat lub dłużej. Natomiast u kobiet stosujących ibuprofen lub paracetamol raz lub dwa razy w tygodniu przez okres nie trwający dłużej niż jeden rok, nie stwierdzono żadnego wyraźnego związku. Ponadto badania nie wykazały także szczególnego wpływu aspiryny na słuch kobiet, pomimo tego, iż utrata słuchu jest nadal uważana za możliwy skutek uboczny przy jej zastosowaniu.

Nawet niewielkie ryzyko ma ogromne znaczenie

Dane pozwalające na określenie przedstawionych wyżej wyników pochodzą od 54 000 kobiet w wieku od 48 do 73 lat. Badano wpływ trzech najpowszechniejszych rodzajów leków przeciwbólowych: aspiryny, ibuprofenu oraz paracetamolu. Tylko wyłącznie dla aspiryny nie wykazano żadnego związku pomiędzy długotrwałym jej zażywaniem, a utratą słuchu. Pomimo tego, iż skutki zażywania tabletek przeciwbólowych są umiarkowane, wnioski z przeprowadzonych badań powinny dać wszystkim do myślenia. Ryzyko całkowitej utraty słuchu przy stosowaniu paracetamolu lub ibuprofenu jest dość niewielkie, jednak biorąc pod uwagę częstotliwość ich stosowania, nawet najmniejszy wzrost ryzyka może mieć niezwykle ważne znaczenie dla naszego zdrowia.

 

Źródło: https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/12/longer-use-of-pain-relievers-associated-with-hearing-loss-in-women/