25 lecie protetyki słuchu w Polsce

Zespół Strefy SłuchuKształcenie protetyków słuchu w Polsce liczy już 25 lat a miało początek w maju 1992 roku. Ćwierć wieku temu Rada Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęła uchwałę powołującą studia na kierunku Akustyka o specjalności Protetyka słuchu. Wiele osób brało udział w działaniach wdrażających nowy zawód w Polsce. Pomysłodawcą i mentorem tych studiów jest polski fizyk i akustyk, profesor nauk fizycznych Edward Hojan. Studia mają charakter interdyscyplinarny i przebiegają w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Decyzja o powołaniu tych studiów okazała się przełomowa i stała się inspiracją dla innych obszarów (fizyka medyczna, optyka okularowa).

Pod względem dydaktycznym Instytut Akustyki jest jednostką wyróżniająca się. W roku 2015 kierunek Akustyka uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co również dowodzi wysokiej jakości kształcenia. Zadaniem protetyka słuchu jest dobór i dopasowanie aparatu słuchowego oraz pełna obsługa pacjenta w zakresie użytkowania urządzenia. Protetyk słuchu zdobywa wiedzę z zakresu akustyki, medycyny, elektroniki i psychologii.

Pierwsi absolwenci Protetyki Słuchu ukończyli naukę w 1995 roku. Obecnie na poziomie licencjackim protetycy słuchu kształcą się również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poza tym istnieje też przeszło 10 policealnych szkół które zajmują się kształceniem protetyków słuchu.

 Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, że znaczący niedosłuch odnotowuje się u ponad 5% populacji światowej (ok.460 mln osób) a za 30 lat ta liczba się podwoi. W konsekwencji zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny protetyki słuchu wzrasta systematycznie.

 Wykwalifikowany protetyk słuchu posiada kompetencje do obsługi osób niepełnosprawnych w najszerszym zakresie począwszy od wykonania badań, interpretacji wyników tych badań, poprzez dobór aparatów słuchowych, rehabilitację słuchu oraz opiekę przez cały okres użytkowania aparatów słuchowych.

 Wybierając aparat słuchowy kierujmy się do gabinetów w których pracują najwyżej wykwalifikowani specjaliści. Tylko wówczas będziemy mieli pewność, że zostaniemy właściwie obsłużeni.