Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby to prawdziwy problem współczesnych czasów. Ale to nie jedyny rodzaj szkody dla środowiska. Wielu specjalistów wskazuje też na “zanieczyszczenie” hałasem, głównie niechcianymi i niezbyt przyjemnymi dźwiękami. Takie zanieczyszczenia rujnują nie tylko zdrowie fizyczne, ale również i psychiczne.

Co warto wiedzieć o “zanieczyszczeniu” hałasem?

Czym jest “zanieczyszczenie” hałasem? To dźwięki, które są irytujące, uciążliwe i mogą doprowadzić do poważnych schorzeń (niedosłuch, utrata słuchu) zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. “Zanieczyszczenie” hałasem negatywnie odbija się nie tylko na stanie fizycznym organizmu, ale również negatywnie wpływa na stan psychiczny.

Według WHO za dźwięki niebezpieczne dla słuchu uznaje się te powyżej 75 dB.

Skutki “zanieczyszczenia” hałasem dla ludzkiego organizmu

Hałas jest poważnym problemem współczesnych czasów. Jego zbyt duże natężenie może doprowadzić nie tylko do przejściowego gorszego słyszenia, ale i poważnego, trwałego uszkodzenia narządu słuchu. Im wyższe jest natężenie hałasu, tym poważniejsze może mieć to skutki. Hałas może doprowadzić do zaburzeń snu, szczególnie w przypadkach, gdy organizm jest narażony na długotrwałe oddziaływanie dźwięków o natężeniu powyżej 55 dB. Brak odpowiedniej regeneracji organizmu w noc prowadzi nie tylko do przemęczenia, ale i agresji, problemów z koncentracją czy nadpobudliwości nerwowej.

Hałas przyczynia się także do zaburzeń pracy układu krążenia, szczególnie do zmian akcji serca, ciśnienia krwi czy rytmu oddychania. To poważny problem prowadzący nawet do udaru czy zawału.

Nadmierny hałas to prawdziwy problem współczesnych czasów. Niestety nie zawsze da się go wyeliminować z codziennego życia. Dlatego tak ważna staje się ochrona słuchu, która skutecznie wprowadzona zmniejsza ryzyko powstania poważnych zaburzeń słyszenia. Warto również dołożyć wszelkich starań, aby nie narażać organizmu na długotrwałe oddziaływanie dźwięków o głośności przekraczającej 55 dB. Bardzo ważne jest również systematyczne badanie słuchu, szczególnie jeśli przebywamy na co dzień w dość hałaśliwym środowisku. Dzięki temu możemy na bardzo wczesnym etapie zdiagnozować pogorszenie się słuchu i wprowadzić szybką interwencję.