Jeśli zauważyłeś u siebie problemy ze słuchem, masz trudności w zrozumieniu mowy oraz musisz głośniej niż zazwyczaj ustawiać telewizor, warto udać się do gabinetu protetycznego i skonsultować się z protetykiem słuchu, który udzieli najważniejszych informacji oraz postara się w jak najlepszy sposób pomóc w poprawie jakości życia.

Dostrzegasz powyższe niedogodności w życiu codziennym i zastanawiasz się nad pierwszą wizytą u protetyka słuchu? Jeśli tak, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje odnośnie konsultacji w gabinecie protetycznym oraz szczegółowy opis, jak przebiega kompleksowa pomoc w przypadku zdiagnozowania niedosłuchu.

Protetyk słuchu – kim jest i czym się zajmuje?

Osoba pracująca w gabinecie protetycznym z aparatami słuchowymi – protetyk słuchu – jest osobą wykształconą i wykwalifikowaną z zakresu fizyki, akustyki, fizjologii, anatomii oraz psychologii. Posiada interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której zapewnia holistyczne podejście do pacjenta zmagającego się z ubytkiem słuchu. Oprócz oceny głębokości i rodzaju niedosłuchu, skupia się także na ogólnym stanie zdrowia pacjenta, występowaniu chorób współistniejących czy aktualnie prowadzonym leczeniu. W sposób indywidualny dobiera i dopasowuje aparat słuchowy, który w jak najlepszym stopniu zrekompensuje ubytek słuchu, a także będzie spełniał dodatkowe potrzeby pacjenta m.in. dyskrecję czy łączność z telefonem komórkowym. Ponadto, protetyk słuchu zajmuje się problemami, które mogą towarzyszyć ubytkowi słuchu, czyli prowadzi terapię szumów usznych oraz centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Jak wygląda pierwsza wizyta u protetyka słuchu?

Wywiad

rozmowa z pacjentem

Rozmowa z pacjentem

Pierwsza konsultacja w gabinecie protetyki słuchu rozpoczyna się od zebrania obszernego wywiadu dotyczącego nie tylko problemów ze słuchem, ale także stanu zdrowia, przebytych wcześniej oraz aktualnie występujących chorób i infekcji czy też przyjmowanych leków. Istnieje wiele przyczyn pojawienia się niedosłuchu i poprawnie przeprowadzony wywiad może nakierować na źródło problemu, dlatego podczas wywiadu należy pamiętać o szczegółach dotyczących stanu zdrowia. Po przeprowadzeniu obszernego wywiadu protetyk słuchu może zasugerować wykonanie dodatkowych badań, które mogą pomóc w znalezieniu źródła m.in. szumów usznych.

rozmowa z pacjentem

Rozmowa z pacjentem oraz prezentacja aparatów słuchowych

Badania

Kolejnym etapem jest ocena stanu przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej przeprowadzona za pomocą otoskopu lub videootoskopu. Protetyk słuchu sprawdza, czy nie ma przeciwwskazań do poprawnego wykonania badania słuchu oraz uzyskania wiarygodnych wyników. Następnie pacjent zapraszany jest do specjalnie przygotowanego i wyciszonego pomieszczenia (kabina ciszy), w którym zostanie przeprowadzone badanie.  Wynik badania  wykonanego w takich warunkach jest bardzo wiarygodny i adekwatny do rzeczywistego ubytku słuchu pacjenta.

badanie słuchu (audiometria tonalna)

Badanie słuchu – audiometria tonalna

Pierwszym badaniem jest audiometria tonalna, która określa próg szłyszenia na drodze przewodnictwa powietrzenago i kostnego. Protetyk słuchu ocenia stopień oraz rodzaj ubytku słuchu. Pacjent na początku ma założone słuchawki nauszne, przez które będzie słyszał tony z przedziału częstotliwości 125 Hz do 8 kHz. Zadaniem pacjenta jest przyciskanie przycisku za każdym razem, kiedy usłyszy dźwięk. Jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie będzie mógł użyć przycisku może sygnalizować usłyszenie dźwięku w inny sposób (ustalony wcześniej z protetykiem słuchu). Następnie zakładana jest tzw. słuchawka kostna, za pomocą której badane jest przewodnictwo kostne na tej samej zasadzie, jak przewodnictwo powietrzne w słuchawkach nausznych. Wynikiem badania jest krzywa nazywana audiogramem, na podstawie której protetyk słuchu dokonuje analizy oraz informuje pacjenta o rodzaju i stopniu występującego niedosłuchu. Ponadto, pacjent dowiaduje się z czym wiąże się dany ubytek słuchu i jakie mogą pojawić się problemy z funkcjonowaniem w życiu codziennym. Do prawidłowej analizy badania niezbędne jest wykonanie audiometrii tonalnej zarówno na przewodnictwo powietrzne, jak i kostne. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie prawidłowo zdiagnozować problem oraz podjąć dalsze kroki.

Drugim badaniem wykonywanym na pierwszej wizycie jest audiometria słowna, która ocenia poziom rozumienia mowy oraz stopnień dyskryminacji (rozróżniania) mowy. Jest to niezbędny element diagnozowania ubytku słuchu oraz prawidłowego doboru aparatów słuchowych. Pacjent ponownie ma założone słuchawki nauszne, przez które będzie słyszał słowa o różnej głośności. Zadaniem pacjenta jest powtarzanie usłyszanych słów. Wynikiem badania jest krzywa zrozumiałości mowy, dzięki której dowiadujemy się czy pacjent ma problemy z rozumieniem mowy, czy osiąga socjalną wydolność słuchową, a także pomaga ona w doprecyzowaniu rodzaju niedosłuchu.

tympanometria

badanie – tympanometria

Konsekwencją problemów ze słuchem jes izolacja społeczna. Badania naukowe dowodzą, wraz z  utratą słuchu wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia chorób otępiennych takich jak demencja i choroba Alzheimera.

Dobór i dopasowanie aparatów słuchowych

Po przeprowadzaniu powyższych badań protetyk słuchu analizuje je oraz przekazuje wszystkie informacje pacjentowi. W momencie, kiedy u pacjenta zostanie zdiagnozowany ubytek słuchu, który wymaga protezowania za pomocą aparatów słuchowych, protetyk słuchu informuje o takiej konieczności oraz proponuje aparaty słuchowe, które będą najlepszym rozwiązaniem w danym przypadku. Nawet przy lekkim ubytku słuchu mogą pojawiać się problemy z komunikacją oraz prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie, w związku z tym warto zaprotezować nawet niewielki ubytek słuchu, aby zwiększyć komfort i jakość życia.

Po przedstawieniu aparatów słuchowych, które zarówno rekompensują ubytek słuchu, jak i spełniają potrzeby pacjenta,  osoba zainteresowana może wypożyczyć i przetestować różne aparaty. Stwarza to szansę przetestowania, jak dany aparat słuchowy sprawdza się w życiu codziennym, podczas spaceru, w komunikacji z innymi czy też podczas oglądania telewizji. Pacjent sam dokonuje ostatecznego wyboru aparatu, tak aby przynosił on jak największą satysfakcję i komfort użytkowania.

W momencie kiedy pacjent jest zdecydowany na zakup aparatu słuchowego protetyk słuchu pobiera wycisk z ucha w celu wykonania wkładki indywidualnej, która zapewni bardzo dobry odbiór dźwięków oraz zapobiegnie sprzęganiu (piszczeniu) aparatu słuchowego.

Sprawdzanie zewnętrzengo przewodu słuchowego otoskopem

Sprawdzanie zewnętrzengo przewodu słuchowego otoskopem

Pobiranie formy z ucha, zakładanie

Pobieranie formy z ucha – zakładanie tamponu zabezpieczającego – inspekcja za pomocą sztabki świetlnej.

pobieranie wycisku

pobieranie wycisku ucha do wykonania indwidualnej wkładki dousznej.

pobieranie wycisku ucha do wykonania indwidualnej wkładki dousznej.

Pobieranie wycisku ucha do wykonania indwidualnej wkładki dousznej – masa zastygła i wycisk jest gotowy do wyjęcia.

Od protetyka słuchu pacjent dowie się również o możliwych refundacjach.

Dopasowanie końcowe

Dopasowanie aparatów słuchowych jest procesem precyzyjnym i długotrwałym. Aby ułatwić ten proces, powstał system pomiaru ucha rzeczywistego – ang. Real Ear Measurement (REM). System ten pozwala dostosować ustawienia aparatu słuchowego do indywidualnych, specyficznych właściwości ucha pacjenta takich jak np. wąski i zakręcony przewód słuchowy. Pomiar REM można wykonać w gabinecie Strefy Słuchu dla już użytkowanych aparatów.

Badanie ucha rzeczywistego

Pomiary na uchu rzeczywistym REM (Real Ear Measurement)

Co dalej?

Po zakupie indywidualnie dopasowanego aparatu słuchowego pacjent może w każdej chwili przyjść do protetyka słuchu w celu wprowadzenia poprawek i regulacji. Ponadto co 3-4 miesiące wykonywane jest wymiana zużywalnych części (wężyków, filtrów) oraz kontrola aparatów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z aparatem pacjent powinien zgłosić się do punktu protetycznego w celu sprawdzenia funkcjonowania urządzenia oraz ewentualnego wysłania aparatu do naprawy. Na każdy aparat słuchowy przysługuje 3-letnia gwarancja, która obejmuje bezpłatną naprawę serwisową. Pacjent zostaje pod holistyczną opieką protetyka słuchu, który regularnie sprawdza, serwisuje oraz reguluje ustawienia aparatów słuchowych, aby spełniały one oczekiwania pacjenta. Dodatkowo, wykonywane będą kontrolne badania słuchu, aby monitorować niedosłuch, kontrolować jego ewentualne pogłębianie się oraz na bieżąco wprowadzać zmiany w ustawieniach aparatów słuchowych, które będą korelowały z wynikami aktualnych badań.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]