W ostatnich dwóch, trzech dekadach coraz więcej osób boryka się z problemami słuchu utrudniającymi komunikowanie się. To schorzenie może mieć różne podłoże i przebieg. Co sprawia, że coraz częściej zgłaszamy się do protetyków słuchu po pomoc?

Przyczyny

Pogorszenie się słuchu jest procesem naturalnym, a wyraźny wzrost liczby osób z ubytkami słuchu wynika z oczywistej przyczyny – żyjemy coraz dłużej, a w społeczeństwie coraz większy odsetek stanowią ludzie w wieku senioralnym. Nie bez znaczenia dla naszego słuchu pozostają też czynniki zewnętrzne. Każdego dnia jesteśmy narażeni na hałasy o różnym natężeniu. Często zapominamy o tym, by chronić swoje uszy.

Starzenie się a pogorszenie słuchu

Wśród przyczyn wskazuje się różne czynniki. Należą do nich m.in.:

– wrodzona wrażliwość na hałas,

– kumulacja hałasu środowiskowego

– przebyte choroby i niepożądane efekty ich leczenia.

Nie bez znaczenia są również zmiany starcze, które zachodzą również w uszach. Wraz ze starzeniem się skóry, poszerza się przewód słuchowy, dochodzi do pogrubienia i zmian w ustawieniu błony bębenkowej. Mniejszą ruchomość wykazują też kosteczki słuchowe. Wszystko to sprawia, że słabiej odbieramy dźwięki z otoczenia. Z wiekiem nasza zdolność do interpretowania bodźców maleje: pojawiają się trudności w rozróżnianiu dźwięków podobnych, słyszane wyrazy często zlewają się (nie słyszymy wyraźnie akcentów), co utrudnia porozumiewanie się.

Aparaty słuchowe – lepsza jakość życia

Opiekunowie osób starszych powinni pamiętać o tym, by ograniczyć seniorom ekspozycję na hałas środowiska. Rozmowy warto przeprowadzać w spokojnej atmosferze, „twarzą w twarz”, tak by nasz rozmówca mógł równocześnie słyszeć nas i obserwować nasze ruchy artykulacyjne. Do poprawy słyszenia konieczne będzie również zastosowanie aparatów słuchowych, najlepiej obuusznie, by ułatwić rozróżnianie dźwięków nawet w hałaśliwym otoczeniu.