Trening Neuroflow to nowy sposób na znaczne poprawienie uwagi słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego i tych, u których występuje takie ryzyko. Trening aktywnego słuchania można przeprowadzić w dogodnych dla siebie warunkach – w gabinecie terapeuty, w domu, czy też gdziekolwiek indziej, jeśli tylko możliwy jest dostęp do komputera.

Na czym polega trening Neuroflow?

Trening ten przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, u których pojawiają się problemy z poprawnym przetwarzaniem słuchowym, co często w sposób bezpośredni rzutuje na to, jak radzą sobie w szkole. Terapią Neuroflow ( Aktywny Trening Słuchowy®)objęte mogą być również dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (np. z ADHD). W celu zdiagnozowania centralnych zaburzeń słuchu przeprowadza się badanie u dzieci w wieku 4-5 lat. Jest to najlepszy moment na postawienie diagnozy i rozpoczęcie procesu terapeutycznego.

Warto zaznaczyć, iż każdorazowo moduł treningu jest indywidualnie dopasowywany do dziecka i jego potrzeb. Sesje treningowe odbywają się średnio trzy razy w tygodniu, a każda z nich trwa ok. 20-25 min. Podkreślmy, iż ważna jest praca rodziców z dzieckiem nie tylko podczas sesji, ale również poza nimi, gdyż wykonywanie dodatkowych ćwiczeń zdecydowanie pomaga w osiągnięciu najlepszych efektów. Każdy pełny trening trwa łącznie 8 miesięcy i jest podzielony na 3 etapy.

Każda sesja składa się z dwóch elementów, które mają na celu ćwiczenie uważnego słuchania.

  • Najpierw dziecko wysłuchuje przygotowany dla niego materiał – w zależności od wieku oraz stwierdzonego problemu.
  • W celu wyrobienia u dzieci nawyku i umiejętności uważnego słuchania kolejnym ich zadaniem jest odpowiadanie na konkretne pytania zadawane do usłyszanego wcześniej tekstu.

Jakie efekty pozwala osiągnąć trening Neuroflow?

Trening Neuroflow ma na celu przede wszystkim poprawę jakości słuchu oraz rozumienia ze słuchu. Nie da się ukryć, iż są to podstawy komunikacji międzyludzkiej, a dla dzieci – bada dla ich właściwego rozwoju.

Efekty, które pozwala osiągnąć Neuroflow:

  • różnicowanie dźwięków ze szczególnym naciskiem na mowę,
  • usprawnienie procesów nauki (przede wszystkim zapamiętywania) oraz pisania,
  • wydajniejsza nauka języków obcych,
  • utrzymywanie przez dłuższy czas uwagi na głosie osoby mówiącej (np. nauczyciela) pomimo obecności szumów w tle akustycznym,
  • podzielność uwagi w sytuacjach, kiedy mówi kilka osób na raz,
  • szybszy i lepszy rozwój mowy oraz artykulacji innych dźwięków.

Czy warto?

To pytanie zapewne przewija się w głowie niejednego rodzica. Trening Neuroflow jest unikalną metodą na zdecydowaną poprawę efektów osiąganych przez dziecko w szkole. Poprawa umiejętności słyszenia ma też kluczowe znaczenie dla nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami. Z tego powodu warto skonsultować się z certyfikowanym specjalistą Neuroflow, aby wybrać odpowiedni moduł dla swojego dziecka.