Szum uszny jest uciążliwą dolegliwością, która u wielu pacjentów powoduje rozdrażnienie, nerwowość czy bezsenność. Ciągle odczuwanie szumu/pisku/dźwięku w uszach uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie oraz przeszkadza w wykonywaniu codziennych obowiązków. Prowadzone są liczne badania nad szumami usznymi, w celu lepszego ich poznania, a także wprowadzania coraz to bardziej efektywnych metod terapii tej przypadłości.

Badanie szumów usznych

Liczne badania obrazowe mózgu ujawniły zmiany w układzie nerwowym u pacjentów z przewlekłym szumem usznym, które nie ograniczają się jedynie do obszarów słuchowych mózgu; odnotowano także zaangażowanie struktur układu limbicznego, a także struktur i połączeń odpowiedzialnych za uwagę i pamięć. Często szumy uszne powiązane są z niedosłuchem. Aparaty słuchowe rekompensują współistniejący ubytek słuchu i mogą zmniejszać percepcję szumów usznych, a co za tym idzie rozdrażnienie, nerwowość oraz inne efekty uboczne. W badaniu przeprowadzonym przez Simonetti i wsp. wykorzystano neurooborazowanie za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), które wykonano w stanie spoczynku u osób cierpiących na szumy uszne. Celem badania było zaobserwowanie zmian metabolicznych i funkcjonalnych w mózgu po sześciu miesiącach stosowania apartów słuchowych przez pacjentów z przewlekłym szumem usznym i towarzyszącym odbiorczym ubytkiem słuchu. W badaniu wzięło udział 33 osoby z ubytkiem słuchu w stopniu lekkim/umiarkowanym: 19 z szumami usznymi (uciążliwe, trwające dłużej niż 6 miesięcy) i 14 bez szumów usznych. Badanie PET przeprowadzono u wszystkich uczestników przed dopasowaniem aparatów słuchowych oraz 6 miesięcy po dopasowaniu. Po upływie sześciu miesięcy od doboru aparatów słuchowych zmniejszyła się dokuczliwość szumów usznych. Analiza wykazała zwiększony metabolizm glikolityczny w lewej korze oczodołowo-czołowej, prawym płacie skroniowym i prawym hipokampie oraz zmniejszony metabolizm glikolityczny w lewej półkuli móżdżku i dolnym płacie ciemieniowym w grupie osób z szumami usznymi. Grupa kontrolna (osoby z ubytkiem słuchu, ale bez szumów usznych) nie wykazała istotnych zmian metabolicznych. Wyniki badania pozwoliły zidentyfikować obszary związane ze spadkiem odczuwania szumów usznych w wyniku zastosowania aparatów słuchowych. Obszary mózgu uwzględnione w tym badaniu mogą być częścią większej sieci neuronalnej, która bierze udział w powstawaniu przewlekłego szumu w uszach [1].

Szumy uszna, a aparaty słuchowe

Powyższe badanie wskazuje na znaczącą rolę aparatów słuchowych w terapii szumów usznych. Odpowiednio dobrane i dopasowane urządzenie może znacząco zredukować odczuwanie szumów usznych, a także wpłynąć na funkcjonowanie układu nerwowego, czyli zadziałać u źródła problemu. W przypadku występowania zarówno niedosłuchu jak i szumów usznych aparaty słuchowe przynoszą podwójną korzyść. Rekompensują ubytek słuchu oraz pomagają w lepszym rozumieniu mowy, a dodatkowo wpływają na zmniejszenie odczuwania szumów usznych oraz pozwalają na powrót do prawidłowego funkcjonowania, dzięki zredukowaniu stresu i irytacji.

badanie szumow usznych

Fotografia 1. Graficzne przedstawienie przeprowadzonego badania oraz jego wyników [1]

Źródło:

  1. Simonetti P. i wsp.; Evaluating the efficacy of hearing aids for tinnitus therapy – A Positron emission tomography study.; Brain Res. 2022, volume 1775
  2. Patricia Simonetti, Carla Rachel Ono, Camila de Godoi Carneiro, Rafay Ali Khan, Somayeh Shahsavarani, Fatima T. Husain, Jeanne Oiticica, Evaluating the efficacy of hearing aids for tinnitus therapy – A Positron emission tomography study, Brain Research