Swobodna komunikacja i bezpieczeństwo – dwa aparaty słuchowe

Noszenie dwóch aparatów słuchowych niesie za sobą bardzo wiele korzyści i można je określić jako najbardziej zgodne z naturalnymi potrzebami człowieka. Jako narząd parzysty narząd słuchu w sposób fizjologiczny uszkadza się obustronnie, dlatego też nie ulega wątpliwości, że protezować należy dwoje uszu. Poniżej przedstawiamy, co gwarantuje nam noszenie dwóch aparatów słuchowych.

Prawidłowa komunikacja

Przede wszystkim dwa aparaty słuchowe dają możliwość pełnej komunikacji z otoczeniem. Dzięki nim można doskonale rozumieć mowę drugiego człowieka i swobodnie prowadzić konwersacje w każdej sytuacji – zarówno podczas kameralnych rozmów, jak i w większym gronie, podczas gwarnych przyjęć, szkoleń i konferencji, a nawet w hałaśliwych warunkach.

Niższy próg rozumienia mowy

Dwa aparaty słuchowe umożliwiają osobom o wadach słuchu swobodne rozmawianie obniżonym głosem lub szeptem. Dla porównania, słysząc na jedno ucho, cicha rozmowa musi dobiegać dwukrotnie głośniej niż w przypadku słyszenia dwustronnego. Dlatego ciche dźwięki mogą docierać zniekształcone do osoby noszącej aparat na jednym uchu.

Prawidłowa jakość dźwięku

Słuch jednouszny wiąże się z zniekształceniem dźwięków i ich podobieństwem – w efekcie w ten sam sposób odbierany jest gwizd czajnika i dźwięk dzwonka do drzwi, a piękny śpiew skowronka przypomina pisk hamulców. Słyszenie dwoje uszu gwarantuje możliwość prawidłowego rozróżnienia dźwięków o różnej intensywności.

Naturalny odbiór odgłosów

Niestety osoby słyszące na jedno ucho bardzo często odczuwają dyskomfort związany ze spotęgowaniem hałasu i nieprzyjemnych dźwięków – można tego uniknąć nosząc dwa aparaty.

Lokalizacja źródła i kierunku dźwięku

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że słyszenie dwoma uszami pozwala na nasze bezpieczeństwo. Otóż jest to warunek prawidłowego rozpoznania źródła i kierunku dźwięku, a więc tzw. „słyszenia kierunkowego”. Wiele dźwięków stanowi dla nas sygnał i znak niebezpieczeństwa, np. dźwięk nadjeżdżającego pociągu czy trąbiącego samochodu. Dwa aparaty pozwolą na zlokalizowanie hałasu nawet wśród wielu jednocześnie dobiegających dźwięków.

Zmniejszenie ryzyka pojawienia się deprywacji słuchu 

Ryzyko deprywacji słuchu zostaje zminimalizowane, jeśli noszone są dwa aparaty słuchowe. Zjawisko to jest stopniowym traceniem umiejętności przetwarzania informacji, które zachodzi gdy ucho długotrwale nie jest pobudzane przez bodziec – dźwięk. Powstaje, gdy nie nosi się aparatu słuchowego przez długi czas i może doprowadzić do zaburzenia rozumienia mowy.

Dwa aparaty słuchowe – pełna sprawność

Podsumowując korzyści, jakie płyną z noszenia dwóch aparatów słuchowych, należy powiedzieć, że umożliwiają one obuuszne, zrównoważone i symetryczne słyszenie. To właśnie ono pozwala na rozpoznanie przez mózg nawet małych różnic  pomiędzy dźwiękami dobiegającymi do jednego i drugiego ucha (nawet podczas dużego hałasu). Posługiwanie się dwoma aparatami daje 70% rozumienie mowy, a jednym aparatem – 20% rozumienie, które niestety przekłada się na zaburzenia komunikacji.

Zapraszamy na badania słuchu.