Tomasz Staszewski audioprotetyk

protetyk słuchu w Strefie Słuchu