Magdalena Wróblewska

Magdalena Wróblewska – Protetyk Słuchu w Strefie Słuchu – Aparaty Słuchowe