Katarzyna Kowalska

Protetyk słuchu – Katarzyn a Kowlaska