Agnieszka Graczyk

Agnieszka Graczyk, dyplomowany protetyk słuchu.