Ocenia się, że 6 mln Polaków skarży się na problemy ze słuchem. Prawie milion boryka się z dużym niedosłuchem, a ok. 50 tys. osób nie słyszy wcale. Chociaż w tej ostatniej grupie znajdują się przede wszystkim osoby starsze, coraz gorzej słyszą też dzieci i nastolatki. Z drugiej strony zwróćmy uwagę, że w ostatnich kilkudziesięciu latach cisza staje się prawdziwym luksusem. Szczególnie mieszkańcy miast narzekają na stałe pobudzenie słuchu dźwiękami w pracy, poza murami domów, ale i w mieszkaniach. Dla osób słabosłyszących rozwiązaniem jest aparat słuchowy, ale czy tylko?

Aparat słuchowy w domu

Wiele osób noszących aparat słuchowy zakłada go tylko wtedy, gdy wychodzi na zewnątrz. Dostrojony do ubytku słuchu aparat może powodować nadwrażliwość na dźwięki w miejscach bardzo głośnych lub wypełnionych dźwiękami pochodzącymi z różnych źródeł. Ich nadmiar przetwarza się w szum i trudność w wyodrębnianiu słów rozmówcy. Dlatego przebywając w pomieszczeniach zamkniętych, warto zadbać o akustykę współgrającą z parametrami aparatu.

Prowadząc rozmowę użytkownicy aparatów słuchowych powinni eliminować nadmiar bodźców dźwiękowych po to, by dźwięki nie nakładały się na siebie. Przyjmuje się, że dźwięk pozostający w tle rozmowy nie powinien przekroczyć natężenia 50 decybeli. Osoba słabosłysząca powinna również zadbać o właściwą aranżację pomieszczenia, w którym prowadzi rozmowy. Przestrzeń pozbawiona mebli, zasłon, dywanów nie absorbuje wystarczająco dźwięków, ale je odbija, często mówimy tu o echu rozprowadzanym pomiędzy ścianami. Gęste umeblowanie pomieszczenia, obecność tekstyliów powoduje pochłanianie drgań akustycznych i głos rozmówcy staje się dominujący.

Strefy ciszy

Domowe strefy ciszy łatwo uzyskać poprzez świadome tworzenie miejsc przeznaczonych do rozmowy. Głębokie tekstylne fotele zwrócone do siebie, wygłuszone okna i miękkie dywany, jednolite drewniane drzwi bez szyb umożliwią najkrótszą i nierozproszoną drogę przepływu fal dźwiękowych. Na komfort rozmówców wpływa też odpowiednie oświetlenie takiej strefy. Rozmówcy muszą mieć szansę na śledzenie ruchu ust, mimiki i gestykulacji. Słuch i aparat słuchowy to tylko jeden z nośników przekazu. Lepsze zrozumienie uzyskasz, interpretując równocześnie mowę ciała swojego rozmówcy.

Aparat słuchowy zapobiega wykluczeniu i pomaga pozostać osobie słabosłyszącej aktywną. By wykorzystać wszystkie możliwości takiej protezy słuchu, należy stworzyć optymalne warunki użytkowania urządzenia.