Jeśli zauważasz u siebie pierwsze objawy problemów ze słuchem – nie słyszysz pukania do drzwi, dzwonka telefonu, coraz głośniej oglądasz telewizję, prosisz o powtórzenie tego, co mówią inni – nie warto tego bagatelizować. Im szybsza diagnoza chorób słuchu, tym większe są szanse na ich wyleczenie. Do jakich specjalistów warto się wybrać na konsultację?

Specjalista otolaryngologii

Jednym ze specjalistów, do których warto wybrać się z problemami ze słuchem, jest otolaryngolog. W zakresie jego kompetencji znajdują się diagnostyka oraz leczenie różnego rodzaju chorób uszu – ubytków, urazów, chorób onkologicznych, zaburzeń mowy oraz równowagi. W trakcie wizyty lekarskiej otolaryngolog najpierw zbiera wywiad od pacjenta, pyta o problemy ze słuchem, od kiedy się pojawiły i kiedy się nasiliły. Następnie wykonuje podstawowe badanie uszu za pomocą specjalnego wziernika. W przypadku, jeśli to badanie nie pozwala na zdiagnozowanie problemu, lekarz może skierować pacjenta na szczegółowe badania słuchu, które odbywają się przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń.

Obiektywne i subiektywne badania słuchu

Wśród badań słuchu wyróżniamy metody obiektywne oraz subiektywne. Do tych pierwszych należą, między innymi: otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna oraz słuchowe potencjały wywołane. Badania subiektywne to głównie próby stroikowe, audiometria mowy oraz audiometria tonalna.

Lekarz audiolog – specjalista od słuchu

Wśród otolaryngologów możemy wyróżnić kilka bardziej szczegółowych specjalizacji. Jedną z nich jest audiolog – lekarz laryngolog, który zajmuje się wyłącznie chorobami słuchu. Do tego specjalisty może nas skierować lekarz rodzinny lub laryngolog, który nie specjalizuje się w leczeniu zaburzeń słuchu. Najczęściej takie skierowanie dostaniemy, gdy specjalista laryngologii wykluczy infekcję ucha, obecność czopa woskowinowego, a także inne dolegliwości, które można doraźnie usunąć za pomocą szybkich zabiegów lub leczenia farmakologicznego.

Do audiologa trafiają przede wszystkim ci pacjenci, którzy cierpią na szumy uszne, mają uczucie ciągłego zatkania uszu, pojawiła się u nich nadwrażliwość słuchowa lub wprost przeciwnie – ich słuch uległ wyraźnemu pogorszeniu, co przekłada się na obniżenie jakości codziennego życia. Lekarz audiolog dysponuje nie tylko podstawowymi metodami diagnostycznymi, ale również może wykonać badania specjalistyczne, wśród których najczęściej wykonywane są:

  • audiometria tonalna – badanie odbywa się w specjalnej, całkowicie wyciszonej kabinie. Pacjent ma założone słuchawki, przez które odbiera dźwięki o różnej głośności. Za każdym razem, gdy je usłyszy, ma naciskać przycisk. Tego rodzaju badanie pozwala na określenie tak zwanego progu słyszenia, a co za tym idzie – na ocenę stopnia upośledzenia słuchu.
  • Badanie ABR – pacjent również ma założone słuchawki, ale dodatkowo na jego głowie znajdują się elektrody połączone z komputerem. Celem badania jest ocena reakcji pnia mózgu na dźwięki, które są przesyłane do słuchawek.

Dzięki specjalistycznym badaniom słuchu, audiolog jest w stanie postawić konkretną diagnozę i ustalić dalszy plan działania. Niektórzy pacjenci kierowani są na zabiegi operacyjne, których celem jest poprawienie jakości słyszenia. Inni natomiast mają dobierane aparaty słuchowe, które od razu poprawiają jakość życia.

Protetyk słuchu

Podstawowe i bardziej specjalistyczne badania słuchu mogą wykonywać nie tylko lekarze specjaliści z zakresu otolaryngologii i audiologii, ale również wykwalifikowani protetycy słuchu. Protetycy słuchu nie tylko identyfikują choroby słuchu, ale również dobierają aparaty słuchowe dla konkretnego pacjenta. Udzielają również rad i wskazówek na temat profilaktyki chorób słuchu.

Do protetyka słuchu warto wybrać się, gdy mamy już zdiagnozowane przez lekarza problemy ze słuchem i zalecenie zakupienia aparatu słuchowego. Protetyk dobierze nie tylko aparat, ale również odpowiednie akcesoria. Pobierze również formę z ucha, jeśli pacjent będzie miał wykonywany aparat wewnątrzuszny lub specjalną wkładkę uszną. Od protetyka słuchu dowiemy się również, jak na co dzień używać aparatu słuchowego, zmieniać jego ustawienia i parametry w zależności od potrzeb, czyścić, konserwować i serwisować. Pacjenci, którzy po raz pierwszy w życiu mają styczność z aparatem słuchowym, często nie wiedzą, jak prawidłowo z niego korzystać. W takim przypadku profesjonalna opieka protetyka słuchu będzie najlepszym wsparciem i pomocą.

Problemy ze słuchem często bagatelizujemy lub ich nie zauważamy, zrzucając winę za to, że gorzej słyszymy na otoczenie. Z wizytą u specjalisty nie warto jednak zwlekać – nieleczone choroby słuchu pogłębiają się, a co za tym idzie – im później wykryte, tym trudniejsze ich wyleczenie.