Według danych WHO już w tej chwili 360 mln osób na świecie ma problemy z niedosłuchem, a blisko 50 mln osób zmaga się z demencją. Szacuje się, że do 2050 roku liczba zachorowań na demencję może się potroić. Badania jednoznacznie wskazują na związek pomiędzy postępującą utratą słuchu a demencją. Dlatego profilaktyka chorób otępiennych powinna obejmować także regularne badania słuchu.

Niedosłuch a demencja

Utrata słuchu w starszym wieku może być przyczyną zaburzeń poznawczych. Problemy ze słuchem zmuszają mózg do większej aktywności, żeby przetworzyć niewyraźne dźwięki – z dużo większym wysiłkiem przychodzi nam wtedy interpretowanie i zapamiętywanie odbieranych informacji.

Z badań opublikowanych w 2011 roku w czasopiśmie „JAMA Neurology” wynika, że ryzyko zachorowania na demencję jest wyższe u osób borykających się z niedosłuchem. Współczynnik ryzyka dla osób z lekkim niedosłuchem określono na 1,89, a już przy dużym ubytku wynosił on 4,94. Co ciekawe, stwierdzono także, że wraz z utratą słuchu wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Alzheimera.

Konsekwencją problemów ze słuchem jest również izolacja społeczna, która jest jednym z czynników przyspieszających rozwój chorób otępiennych. Do utrzymania mózgu w dobrej kondycji potrzebna jest przecież odpowiednia stymulacja i kontakt z innymi ludźmi – jeśli pogarszający słuch utrudnia nam komunikację z innymi, jesteśmy pozbawieni pewnych naturalnych bodźców podtrzymujących naszą sprawność intelektualną.

Profilaktyka słuchu a opóźnienie procesu demencji.

W świetle badań naukowych profilaktyka słuchu wśród seniorów powinna być obowiązkowa. Objęte nią powinny być już osoby powyżej 50. roku życia. U pacjentów ze zdiagnozowaną demencją niedosłuch utrudnia terapię i zmniejsza efektywność zajęć wspomagających.

Znaczna utrata słuchu może dawać takie same objawy jak demencja. Eksperci zajmujący się problemem uważają, że aparaty słuchowe zastosowane we wczesnym etapie choroby mogą skutecznie przeciwdziałać jej pogłębianiu, natomiast protezowanie osób z demencją sprzyja poprawie efektów leczenia.