Postępowanie w czasie koronawirusa – informacje i zalecenia dla protetyków słuchu

Szanowni Państwo, 

Jako protetycy słuchu, zapewniamy niezbędną opiekę zdrowotną i w tych krytycznych dniach musimy unikać sytuacji, w których nasza działalność byłaby ograniczona lub mogłaby spowodować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Z jednej strony musimy być w stanie zapewnić niezbędną opiekę w pilnych sprawach, z drugiej strony nasi klienci, głównie w wieku 65+, są znacznie bardziej wrażliwi i podatni na Covid-19. Z tego powodu musimy zmniejszyć ryzyko zarażenia.
Dlatego opracowano 4-etapowy plan postępowania dla protetyków słuchu. Niemniej proszę również pamiętać o przestrzeganiu lokalnych wytycznych dotyczących opieki zdrowotnej dla Covid-19:

Krok 1.

Dokonaj oceny zdrowia osoby niedosłyszącej pod kątem wystąpienia zarażenia koronawirusem – najlepiej telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed umówieniem się na spotkanie.

Zadaj wszystkie poniższe pytania.

  •  czy ostatnio podróżowałeś do krajów, gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa? Tak / Nie
  •  czy miałeś bliski kontakt (w promieniu 1 metra) z kimś, u kogo potwierdzono występowanie koronawirusa ciągu ostatnich 14 dni? Tak / Nie
  • czy masz gorączkę (powyżej 37,5°C) lub objawy chorób dolnych dróg oddechowych, takie jak kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu? Tak / Nie

Jeśli odpowiedź na jedno z powyższych pytań brzmi „tak”, to NIE UMAWIAJ się na spotkanie i przełóż je na termin, po którym pacjenci potwierdzą, że znów są zdrowi.

Porady telefoniczne lub opieka zdalna to alternatywy. 

Krok 2.

Jeśli nie masz maski ochronnej klasy I (EN 14683: 2014): protetyk słuchu powinien nosić rękawiczki, a osoba niedosłysząca i każda osoba towarzysząca powinna umyć i / lub zdezynfekować ręce. Odbiór wadliwych lub niedziałających aparatów słuchowych, weryfikacja i czyszczenie aparatów słuchowych, wkładek usznych, dźwiękowodów i kopułek, zaopatrzenie w baterie itp. mogą być wykonywane pod warunkiem, że pacjent nie zbliża się na odległość nie mniejszą niż 1 m. Należy ściśle przestrzegać europejskich wytycznych higienicznych AEA dotyczących wszystkich tych czynności.

Krok 3.
Jeśli masz maski ochronne co najmniej klasy I (EN 14683: 2014): po wykonaniu oceny zdrowia osoby niedosłyszącej, zarówno protetyk słuchu jak i osoba niedosłysząca mogą przystąpić do badań i dopasowania aparatów słuchowych, pod warunkiem, że oboje zdezynfekują ręce, noszą rękawice i noszą maskę ochronną co najmniej klasy I (EN 14683: 2014). Ten rodzaj maski zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji, ale nie gwarantuje ochrony przed infekcją zewnętrzną. Dzięki tym środkom możesz wykonywać wszystkie niezbędne czynności, o ile ściśle przestrzegasz Europejskich Wytycznych Higieny AEA.

 Krok 4.
Jeśli masz maski ochronne klasy IIR (EN 14683: 2014): Po wykonaniu oceny zdrowia osoby niedosłyszącej wizyty domowe są możliwe (z definicji jest to związane z ryzykiem zakażenia), ale protetyk słuchu musi nosić rękawiczki i maski ochronne klasy IIR (EN 14683: 2014), a osoba niedosłysząca –  musi nosić rękawiczki i maskę co najmniej klasy I. Należy ściśle przestrzegać europejskich wytycznych higienicznych AEA. Jeśli ten osobisty sprzęt ochronny nie jest dostępny, nie można przeprowadzić wizyt domowych. 

Ponadto:

  1. Unikaj spotkań w sklepie, ewentualnie regulując dostęp poprzez regulowane otwieranie drzwi wejściowych.
  2. Zapewnij minimalną odległość co najmniej jednego metra między pacjentami oraz pomiędzy nimi a protetykami słuchu oraz personelem.
  3. Usuń stoły, czasopisma, szkicowniki, gry i ogólnie wszystko, co może stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem.
  4. Jeśli określona sytuacja terytorialna zostanie oceniona jako niebezpieczna, należy nosić osobiste wyposażenie ochronne.
  5. Należy udostępnić pacjentom produkty do dezynfekcji rąk lub dezynfekcji.
  6. Często myj ręce i unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Dokładnie wyczyść pokoje alkoholem lub środkami dezynfekującymi na bazie chloru. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na czyszczenie wszystkich powierzchni mających kontakt z pacjentami (na przykład uchwytów, klamek, biurek recepcyjnych, itp.), które należy dezynfekować kilka razy w ciągu dnia.
  8. Spryskaj sprayem dezynfekującym wszystkie ww. przedmioty.
  9. Wyświetl najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia, a także wszelkie inne informacje użyteczności publicznej.
  10. Zawieś działania stażów programowych / praktyk na cały czas przerwy w działalności dydaktycznej na uniwersytetach.
  11. Zarządzaj relacjami z dostawcami i ich przedstawicielami, aby ograniczyć kontakt z pacjentami.