Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) istnieje od 1996 roku i zostało powołane przez prof. dr hab. Edwarda Hojana, który był inicjatorem powstania studiów Protetyki Słuchu na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (http://www.ia.amu.edu.pl/). Celem założenia PSPS było utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia protetyków słuchu w Polsce oraz etyki zawodowej. Pan Profesor do tej pory jest konsultantem naukowym PSPS.

Więcej informacji o stowarzyszeniu znajdziesz na stronie internetowej http://www.psps.pl

Logo Polskiego Stowarzyszenia Słuchu