Osoby słabosłyszące napotykają w swoim życiu codziennym wiele barier. Istnieje wiele metod i rozwiązań, które pomagają radzić sobie z tymi przeszkodami. Jednakże pandemia COVID-19 drastycznie pogorszyła jakość życia takich osób. Chodzi przede wszystkim o uczucie izolacji. Niezdolność do słyszenia dźwięków znacząco utrudnia życie społeczne. Chociaż osoby z niedosłuchem są do tego w pewnym stopniu przyzwyczajone, przedłużająca się potrzeba unikania kontaktów twarzą w twarz może przyczynić się do obniżenia nastroju.

W jaki sposób dystansowanie społeczne wpływa na starsze osoby?

Na dystansowanie społeczne składa się szereg działań o charakterze niefarmaceutycznym, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. COVID-19 jest szczególnie groźny dla osób po 60. roku życia. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby takie osoby unikały zbędnego kontaktu z innymi ludźmi. Niestety tak drastyczna izolacja niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Doskonałym przykładem jest demencja, czyli zespół powiązany ze stopniowym pogarszaniem się sprawności umysłowej. Brak bliskiego kontaktu z innymi może przyczynić się do gwałtownego rozwoju demencji. Pamiętajmy również, że problemy ze słuchem pojawiają się zazwyczaj wraz z wiekiem. Przedłużająca się izolacja w połączeniu z wadą słuchu jest szczególnie groźna dla sprawności umysłowej osób starszych.

Maseczki ochronne utrudniają życie osobom niedosłyszącym

Obowiązek noszenia maseczek wprowadzono, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa drogą kropelkową. W zależności od materiału, z którego została wykonana dana maseczka, może nie tylko nieco utrudniać oddychanie, ale także tłumić głos. Jednakże z perspektywy osób z niedosłuchem największym problemem z takimi maseczkami jest fakt, że praktycznie uniemożliwiają czytanie z ruchu warg. Osoby niedosłyszące mają wiele problemów ze zrozumieniem innych osób. Utrudnienia w komunikacji dodatkowo powiększają uczucie izolacji. Wszystko to negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne.

Co może ułatwić życie osób z niedosłuchem podczas pandemii?

Zdolność komunikowania się przez internet oraz za pośrednictwem telefonów pozwala radzić sobie z powszechnym uczuciem izolacji. Nowoczesne aparaty słuchowe posiadają szereg funkcji ułatwiających komunikację i pozwalających na korzystanie z urządzeń mobilnych. Aparaty te oferują przede wszystkim wzmocnienie dźwięków otoczenia i umożliwiają wyodrębnienie mowy z hałasu. Zaawansowane funkcje pozwalają również konwertować treść rozmowy na tekst wyświetlający się na ekranie smartfona, co poprawia jakość komunikacji.

Uczucie izolacji nie jest obce osobom z niedosłuchem. Na co dzień muszą radzić sobie z życiem w świecie dostosowanym do osób słyszących. Pandemia COVID-19 sprawiła, że ich życie stało się jeszcze trudniejsze. Społeczne dystansowanie i obowiązek noszenia maseczek skutecznie utrudniają nawiązanie kontaktu i tym samym przyczyniają się do pogłębiającej się izolacji osób niedosłyszących. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z tą sytuacją jest skorzystanie z urządzeń pozwalających na efektywne wzmocnienie głośności dźwięków. Aparaty słuchowe w znacznym stopniu pozwalają przełamać poczucie izolacji.