Anna Ciepricka-Świtkowska

Anna Cierpicka-Świtkowska
Dyplomowany Protetyk Słuchu