W dzisiejszych czasach uszkodzenia słuchu stanowią coraz większy problem. Wyróżniamy dwa rodzaje niedosłuchu – przewodzeniowy i odbiorczy. Różnią się one kilkoami apsketami. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące niedosłuchu przewodzeniowego – od przyczyn, objawów, metod diagnostycznych, aż po sposoby leczenia.

Czym jest niedosłuch przewodzeniowy?

Niedosłuch przewodzeniowy, jest zaburzeniem słuchu wynikającym z nieprawidłowości w obrębie ucha zewnętrznego lub środkowego. Oznacza to, że dźwięki nie są właściwie przenoszone od małżowiny usznej do ucha wewnętrznego. Taka blokada może powodować dość mocne osłabienie słuchu.

Przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego

Niedosłuch przewodzeniowy może mieć różnorodne podłoża – zarówno wrodzone, jak i nabyte. Kluczowe jest zrozumienie przyczyn tej przypadłości, aby móc wdrożyć odpowiednie leczenie.

Wrodzone wady rozwojowe

Wrodzone wady rozwojowe struktury ucha zewnętrznego i środkowego powstają na wczesnych etapach życia płodowego. Mogą one obejmować brak lub niedorozwój przewodu słuchowego zewnętrznego (atrezja), obecność ubytków lub nieprawidłowości błony bębenkowej, a także nieprawidłową budowę lub brak kosteczek słuchowych – najczęściej odnosi się to do młoteczka i kowadełka.

Wszelkiego rodzaju urazy

Urazy mechaniczne, jakie mogą prowadzić do niedosłuchu przewodzeniowego, to przede wszystkim urazy czaszkowo-mózgowe i twarzy. Obejmują one złamania kości skroniowej, pękniecie błony bębenkowej, przemieszczenie lub uszkodzenie kosteczek słuchowych oraz inne obrażenia tkanek miękkich ucha zewnętrznego i środkowego.

Stany zapalne

Do najczęstszych przyczyn zapalnych niedosłuchu przewodzeniowego zalicza się ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego, zarówno o etiologii bakteryjnej, wirusowej, jak i grzybiczej. Inne schorzenia to między innymi ostre i przewlekłe zapalenia zatok przynosowych, zapalenie żyły usznej oraz zapalenie stawów z zajęciem stawów szczękowych.

Zmiany rozrostowe

Nowotwory oraz inne zmiany rozrostowe w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego mogą prowadzić do niedosłuchu poprzez bezpośrednie uciśnięcie lub zniekształcenie struktur biorących udział w przewodzeniu fali dźwiękowej. Dotyczy to np. nowotworów złośliwych jak rak podstawnokomórkowy skóry zewnętrznego przewodu słuchowego, mięsaków tkanek miękkich ucha, a także zmian niezłośliwych takich jak torbiele czy polipy przewodu słuchowego.

Przyczyny jatrogenne

Przyczynami jatrogennymi niedosłuchu przewodzeniowego są powikłania wynikające z procedur medycznych przeprowadzanych w obrębie ucha. Mogą one obejmować m.in. perforację błony bębenkowej, uszkodzenie lub usunięcie kosteczek słuchowych podczas zabiegów operacyjnych.

Objawy kliniczne niedosłuchu przewodzeniowego

Podstawowym objawem niedosłuchu przewodzeniowego jest osłabienie słuchu odczuwane jako głuchość lub przytłumienie dźwięków. Inne objawy zależne są od przyczyny leżącej u podłoża zaburzenia i mogą obejmować ból ucha, szumy uszne (dzwonienie, brzęczenie), uporczywe zawroty głowy, wysięk z ucha czy zmniejszoną słyszalność niskich tonów.

Niedosłuch przewodzeniowy może mieć różny stopień nasilenia – od lekkiego, przez umiarkowany, po znaczny. Zakres utraty słuchu zależy od stopnia blokady przewodzenia fali dźwiękowej i może dotyczyć wyłącznie niektórych częstotliwości.

Niedosłuch – diagnostyka i leczenie

Pierwsze kroki diagnostyczne zwykle obejmują dokładny wywiad oraz badanie otoskopowe. Zastosowanie mogą znaleźć również takie metody jak tympanometria, audiometria tonalna, próby przewodnictwa kostnego i powietrznego czy badania obrazowe takie jak  tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Leczenie niedosłuchu przewodzeniowego powinno być zindywidualizowane i zależne od przyczyny leżącej u podłoża zaburzenia. Możliwe opcje terapeutyczne to zastosowanie farmokologii, zabiegi chirurgiczne, korekcja słuchu przy użyciu aparatu słuchowego czy wszczepienie implantu ucha środkowego.

Konsekwencje i profilaktyka niedosłuchu przewodzeniowego

Nawet łagodny niedosłuch przewodzeniowy może wpływać negatywnie na jakość życia, interakcje społeczne oraz osiąganie sukcesów w nauce i pracy. Nieleczona przewlekła dolegliwość może prowadzić do izolacji społecznej. Dlatego kluczowe jest wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia niedosłuchu przewodzeniowego.

 

Autor: Ewelina Kalicka