Migrena utożsamiana jest najczęściej z silnym bólem głowy i towarzyszącymi mu kłopotami z ostrością widzenia czy nudnościami. Wraz z postępem medycyny dochodzi jednak do kolejnych odkryć, które ujawniają często zaskakujące związki między różnymi dolegliwościami. Czy popularna migrena może prowadzić do utraty słuchu?

Migrena – czym jest i jak się objawia?

Migrena jest silnym, najczęściej jednostronnym bólem głowy o charakterze pulsującym. Znacznie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Bo można było ją zdiagnozować, wymaga wystąpienia co najmniej pięciu epizodów bólowych trwających od 4 do 72 godzin. Najczęściej spotykana jest migrena bez aury, manifestująca się silnym bólem głowy oraz nudnościami czy nadwrażliwością na światło i dźwięk. Inną postacią jest migrena z aurą, w przypadku której objawy są mniej swoiste, ponieważ obejmują znacznie szersze zaburzenia neurologiczne, takie jak osłabienie mięśni lub zaburzenia czucia czy mowy. Rzadko jednak mówi się o wpływie migreny na upośledzenie słuchu. Jak silny jest ten związek i z czego może wynikać?

Migrena – jaki ma związek z utratą słuchu?

Istnieje wiele badań wiążących częste migreny z jakąś formą zaburzenia słuchu. O ile bardzo rzadko dochodzi do jego całkowitej utraty, o tyle dużo częściej u osób cierpiących na migreny pojawiają się szumy uszne czy pogorszenie jakości słuchu. Naukowcy z Uniwersytetu w Assiut w Egipcie porównali dwie grupy – osoby dotknięte migrenami oraz zdrową grupę kontrolną. Wszyscy byli poddani tym samym testom. Zauważono, że osoby z grupy, która doświadczała powtarzających się ataków migren, nie tylko wykazywały niższą aktywność pnia mózgu w odpowiedzi na dźwięk, ale też wibracje generowane przez ich komórki włoskowate były znacznie słabsze.

Migrena, choć jest niezwykle rozpowszechniona, może być też bardzo niebezpieczna. W niektórych przypadkach jest w stanie doprowadzić do znacznego upośledzenia słuchu, ale jej symptomy mogą być pomylone z objawami dużo groźniejszych chorób, takich jak na przykład udar krwiotoczny czy niedokrwienny. Wszystko to sprawia, że migreny nie powinno się lekceważyć i w przypadku dostrzeżenia niepokojących, nietypowych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.