Zaburzenia koncentracji, uwagi, zdolności manualnych i werbalnych zazwyczaj dostrzegane są w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To właśnie wtedy dzieci podczas wykonywania różnych zadań i czynności zadawanych przez nauczyciela wydają się odstawać od grupy rówieśniczej. Fundamentalne jest w takim przypadku dotarcie do źródła problemu, by móc efektywnie im pomóc. Częstą przyczyną kłopotów ucznia są zaburzenia uwagi słuchowej, które można poddać terapii dzięki zastosowaniu metody Tomatisa.

Kto może skorzystać z metody Tomatisa?

Głównym założeniem tej terapii jest wsparcie dzieci w zaburzeniach uwagi słuchowej, które wynikają z nieprawidłowej pracy układu przedsionkowego. Ich występowanie powoduje u dzieci trudności na wielu płaszczyznach. Oddziaływanie Metodą Tomatisa przeznaczone jest dla dzieci, które borykają się z takimi problemami, jak dysortografia, dysgrafia, zaburzenia orientacji w przestrzeni, obniżenie koncentracji, problemy z przyswajaniem języków obcych. Dodatkowo pomaga dzieciom, u których stwierdza się: lękliwość, nerwowość, zaburzenia społeczne, wycofanie, nadmierne reakcje na bodźce sensoryczne, a także wszelkie zaburzenia związane z mową (jąkanie, wady wymowy). Metoda Tomatisa znana jest w Polsce od 30 lat i efektywnie wspiera kurację osób (zarówno dorosłych, jak i dzieci) w takich jednostkach chorobowych jak zespół Aspergera, zespół Turnera i zespół Downa.

Cele terapii

Terapeuci stosujący tę metodę dążą do osiągnięcia zamierzonych celów w sposób etapowy, co pozwala na adaptację organizmu do konkretnych bodźców stopniowo, bez negatywnych skutków ubocznych. Finalnie oczekuje się, że dziecko poddane tej terapii będzie potrafiło uważnie wykonywać powierzone zadania, słuchało w sposób aktywny, umiało wyeliminować popełniane dotychczas błędy, a także emocjonalnie zacznie reagować adekwatnie do zaistniałych sytuacji.

Skuteczność Metody Tomatisa

Wysoka skuteczność omówionej terapii powoduje, że szkoły, przedszkola i przychodnie chętnie podejmują współpracę z ośrodkami, które ją prowadzą. Korzystają z niej także osoby kontaktujące się z takim miejscem indywidualnie. O efektywności Metody Tomatisa świadczą w dużej mierze opinie rodziców i opiekunów, którzy zauważają postępy u swoich pociech zarówno jeśli chodzi o obowiązki szkolne, jak i o nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych.