Korzystanie z aparatów słuchowych na tle Europy

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań minionych 365 dni. Korzystając z okazji, nasz ostatni wpis w tym roku dotyczyć będzie właśnie podsumowania, a dokładniej pewnych wyników badań z ostatnich kilku lat.

Badania EuroTrak

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aparatów Słuchowych (EHIMA), reprezentowane przez sześciu głównych europejskich producentów aparatów słuchowych, co 3 lata przeprowadza badania zwane EuroTrak w kilku europejskich krajach. W badaniach tych wykorzystywane są ankiety online, a udział w nich bierze około 15 000 osób. W dziewięciu badaniach EuroTrak przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich sześciu lat, ankiety wypełniło ponad 132 000 osób! Jakie są dotychczasowe wyniki? Jak pokazują analizy ankiet EuroTrak z lat 2009 – 2015, coraz więcej osób posiadających problemy ze słuchem korzysta z aparatów słuchowych.

Według wyników badań opublikowanych w American Journal of Audiology, korzystanie z aparatów słuchowych w Europie wśród osób przyznających się do problemów ze swoim słuchem, zwiększyło się na przełomie lat 2009 – 2015 z 33% do 37%. Wzrosła także satysfakcja użytkowników urządzeń słuchowych – aż o 7 %! Z badań EuroTrak można także wywnioskować, iż osoby korzystające z aparatów słuchowych są zdecydowanie mniej zmęczone wieczorem, niż osoby, które z urządzeń tych nie korzystają. Także ryzyko wystąpienia depresji u osób z zaburzonym słuchem i używających na co dzień aparaty słuchowe, jest zdecydowanie mniejsze, niż u grona ludzi, którzy przy tego typu problemach, nie wspomagają swojego życia codziennego odpowiednimi urządzeniami. Ponadto aż 89% użytkowników aparatów słuchowych zadeklarowało, iż tego typu sprzęt wpływa pozytywnie na wykonywaną przez nich pracę.

Podsumowując, coraz więcej osób w Europie, które borykają się z problemami ze słuchem, korzysta z aparatów słuchowych – i z tą dobrą wiadomością wchodzimy w nowy, 2018 rok!

Samych sukcesów w nowym roku życzy Strefa Słuchu!

 

Źródło: https://www.hear-it.org/use-hearing-aids-europe-has-increased