Język migowy

aparatKomunikacja jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wylewni, czy raczej skryci to  mamy potrzebę komunikowania się z innymi ludźmi. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące w znacznym stopniu nawet, jeżeli noszą aparat słuchowy, mają znaczną trudność w komunikacji werbalnej, co jest naturalną konsekwencją schorzenia lub dysfunkcji, jakie dotyczą ich narządu słuchu. Aby podnieść komfort codziennego życia ludzi głuchych i niedosłyszących, jak również ich rodzin i bliskiego otoczenia, opracowany został język migowy.

Czym jest język migowy?

Język migowy to język naturalny, który stosuje się bez konieczności wykorzystywania narządu słuchu. Oparty jest na gestach, ruchach i mimice twarzy. Podobnie, jak języki foniczne, posiada on swoje zasady i gramatykę. Język migowy nie jest językiem zupełnie uniwersalnym. Choć badacze i specjaliści w dziedzinie twierdzą, że osobom posługującym się językiem migowym łatwiej jest porozumiewać się w tym języku z ludźmi innych narodowości, to również zgodnie potwierdzają, że język migowy i znaczenie gestów mogą się różnić w zależności od pochodzenia.

Rodzaje języków migowych

Podobnie, jak w przypadku języków fonicznych, języki migowe także różnią się od siebie. Różnice te obejmują zarówno różnice narodowe jak i branżowe. Tak np. amerykański język migowy będzie się różnił od brytyjskiego, niemieckiego, czy polskiego migowego. Zaś w przypadku grup zawodowych, język migowy jest uniwersalny i obejmuje konkretne zwroty, które są takie same niezależnie od narodowości. Dotyczy to m.in. języka migowego w wojsku czy w branży budowlanej, gdzie pracownicy przebywają w dużym hałasie. Co ciekawe, w przypadku języka migowego używanego w grupach zawodowych, osoby korzystające z tej formy komunikacji wcale nie muszą mieć problemów z narządem słuchu, a język migowy jest bardziej formą taktyczną, wpisującą się w określoną strategię lub specyfikę wykonywanej pracy.

Nauka języka migowego

Aby nauczyć się języka migowego, wystarczy skorzystać z dostępnych na rynku kursów. Lekcji języka migowego udzielają głównie fundacje i stowarzyszenia wspierające osoby z wadami słuchu, ale coraz częściej języka migowego nauczymy się również w typowych szkołach językowych. Interesującym i na pewno przydatnym jest fakt, że dostępne są kursy migowego również w językach obcych.

Załatwianie spraw urzędowych z pomocą języka migowego

Istnieją instytucje które  w ramach miesięcznego abonamentu umożliwiają nieograniczony dostęp do tłumacza migowego droga on line (na tablecie, telefonie), zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Osoby głuche mogą w samodzielne funkcjonować w przestrzeni publicznej oraz załatwiać sprawy urzędowe w bankach , firmach ubezpieczeniowych , na lotniskach, dworcach czy w punktach sprzedaży detalicznej .

Aby uzyskać więcej informacji napisz do nas : biuro@streasluchu.pl