Najczęstszą przyczyną uszkodzenia słuchu jest nadmierny hałas. Uchodzi za najpopularniejszy czynnik szkodliwy występujący w środowisku pracy. Jedną ze szczególnie narażonych grup zawodowych na problemy ze słuchem w wyniku zbyt wysokiego natężenia dźwięku są nauczyciele. Lata pracy w zawodzie znacząco zwiększają u nich ryzyko wystąpienia poważnych kłopotów ze słuchem, w tym także pojawienia się szumów usznych.

Ekspozycja na hałas w szkole

Bez wątpienia nauczyciele są wyeksponowani na nadmierny hałas spowodowany przez dzieci i młodzież. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko pedagogów pracujących w żłobkach, przedszkolach oraz prowadzących zajęcia w ramach nauczania początkowego, ale także wśród młodszej i licealnej młodzieży. Z największym hałasem zderzają się na szkolnych korytarzach podczas przerw, a także na salach gimnastycznych. Poziomy dźwięku przekraczają wówczas często 80, a nawet 90 dB. Tymczasem według polskich przepisów za wartości graniczne uznaje się przedział 35-40 dB. Hałas, w którym funkcjonują nauczyciele i uczniowie w polskich szkołach, dwukrotnie przekracza ustalone normy. Niewątpliwie stanowi czynnik nie tylko uciążliwy, ale także szkodliwy, ponieważ ma negatywny wpływ na zdrowie, a także na jakość pracy nauczycieli.

Wpływ hałasu na zdrowie pedagogów

Szkodliwość nadmiernych poziomów dźwięku na zdrowie człowieka dotyczy przede wszystkim bezpośredniego oddziaływania na narząd słuchu. Hałas występujący na szkolnych korytarzach może spowodować u nauczycieli czasowe przesunięcie progu słyszenia, czyli krótkotrwale występujący niedosłuch. Zazwyczaj pojawia się w wyniku zbyt długiej ekspozycji na hałas lub jest wynikiem nagłego narażenia na zbyt wysoki poziom dźwięku. Przy przekroczeniu wartości 80 dB może dojść do trwałego przesunięcia progu słyszenia, a nawet do permanentnego uszkodzenia słuchu. Co więcej, nadmierny hałas szkolny powoduje u nauczycieli rozdrażnienie, zmęczenie, problemy z koncentracją.

Aby zapobiec pojawieniu się u pedagogów problemów ze słuchem konieczne jest, aby okresowo przeprowadzać u nich badania słuchu, które pozwolą wcześnie zdiagnozować nieprawidłowości.