Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że prawie 500 milionów ludzi na świecie żyje z ubytkiem słuchu a liczba ta niestety stale rośnie. Większość osób z niedosłuchem mogłaby poprawić jakość swojego życia, korzystając z aparatu słuchowego, jednak według faktów, jedynie co trzecia osoba w Unii Europejskiej decyduje się na jego zakup. Niestety ludzie nie zdają sobie sprawy z negatywnych skutków długotrwałego i nieleczonego niedosłuchu.

Znaczenie słuchu dla naszego funkcjonowania

Słuch jest jednym z naszych najważniejszych zmysłów. To między innymi dzięki niemu mamy kontakt ze światem, możemy porozumiewać się z drugim człowiekiem, słuchać muzyki, czy poznawać przyrodę. Długotrwały ubytek słuchowy może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji takich jak drażliwość, stres, depresja, unikanie sytuacji społecznych, problemy z komunikacją, osłabiona pamięć czy zmniejszona zdolność do uczenia się. Osoba z niedosłuchem może również wykazywać zmniejszoną wydajność pracy oraz poczucie braku bezpieczeństwa. To wszystko ma związek z upośledzeniem funkcji poznawczych poprzez pozbawienie mózgu zdolności do odbierania bodźców dźwiękowych.

Nieleczony niedosłuch a demencja

Demencja to schorzenie, które powoduje obniżenie sprawności umysłowej oraz osłabienie takich funkcji jak myślenie, zapamiętywanie czy rozumienie. Osoby cierpiące na demencję mają również problem z prawidłowym wypowiadaniem się, postrzeganiem rzeczywistości, właściwą oceną sytuacji, zaburzeniami snu, a także z różnego rodzaju zaburzeniami na tle emocjonalnym. Demencja dotyka przeważnie osoby po 65 roku życia, jednak z badań opublikowanych w 2011 roku w czasopiśmie „JAMA Neurology” wynika, że nawet u młodszych osób ryzyko wystąpienia schorzenia jest wyższe, jeśli mają one do czynienia z nieleczonym ubytkiem słuchowym. Według ekspertów aparat słuchowy stosowany już w początkowym stadium choroby, może skutecznie przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom niedosłuchu. Wiele badań wykazuje, że osoby decydujące się na aparat słuchowy doświadczają znaczącej poprawy jakości życia w każdym aspekcie. Są oni zdolni do samodzielnego funkcjonowania, podjęcia pracy czy chociażby kontaktów międzyludzkich.

Dbanie o narząd słuchu i profilaktyczne wykonywanie badań jest zatem niewątpliwie istotne, ponieważ nieleczone ubytki słuchowe mogą prowadzić do wielu niekorzystnych konsekwencji i znacznie pogorszyć jakość życia. Już pierwsze objawy świadczące o problemach ze słuchem powinny być konsultowane z lekarzem, aby zapobiec innym negatywnym skutkom.

Jeśli chcesz utrzymać swój mózg w sprawności, zadbaj w porę o słuch.