Dofinansowania do aparatów słuchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie