Osoby, które mają problem z niedosłuchem, szczególnie obuusznym, często mimo wyraźnych zaleceń lekarzy nie chcą korzystać z dwóch aparatów słuchowych jednocześnie. Uważają, że już noszenie jednego urządzenia jest dla nich wyjątkowo kłopotliwe. Nic jednak tak nie poprawi komfortu codziennego życia, jak redukcja szumów i wysoka jakość słyszenia. Dlaczego jeszcze warto korzystać z dwóch aparatów słuchowych?

Kto powinien korzystać z dwóch aparatów słuchowych?

Zakup dwóch urządzeń powinny rozważyć przede wszystkim osoby, u których stwierdzono znaczący ubytek słuchu w obydwu uszach. Przy noszeniu jednego urządzenia, większość dźwięków może brzmieć bardzo podobnie, przez co u pacjenta mogą pojawić się problemy z ich poprawnym odróżnianiem. Trzeba się dodatkowo wysilać, aby właściwie zrozumieć docierające sygnały, szczególnie na ulicy lub w miejscach, w których panuje gwar i hałas.

Osoby, które zdecydowały się na noszenie tylko jednego aparatu słuchowego, często mają problem ze zrozumieniem dźwięków podczas oglądania telewizji, słuchania radia czy w trakcie rozmów ze znajomymi w miejscu publicznym. Obuuszna korekcja ubytku słuchu pomoże odpowiednio wyodrębnić daną rozmowę z hałasu stworzonego przez otoczenie.

Korzystanie z dwóch aparatów słuchowych równocześnie, jest zalecane również w przypadku, kiedy jedno z uszu jest w dużo mniejszym stopniu dotknięte wadą niedosłuchu. Dlaczego? Każdy aparat może zostać wtedy skonfigurowany w taki sposób, aby wspomagał słyszenie przez dane ucho w zależności od stwierdzonej wady.

Dlaczego warto nosić dwa aparaty słuchowe?

Najważniejszą korzyścią płynącą z noszenia dwóch aparatów słuchowych jest znacząca poprawa zdolności wielokierunkowego słyszenia. Okazuje się to szczególnie przydatne podczas ruchu drogowego, kiedy dużo łatwiej można ustalić, z której strony nadjeżdża samochód lub rower. Ma to więc kluczowe znaczenie w kwestii naszego bezpieczeństwa.

Najlepsze aparaty słuchowe wpływają również na większy komfort prowadzenia codziennych rozmów. Przychodzące dźwięki stają się dużo płynniejsze i przyjemniejsze, a dzięki lepszemu rozumieniu mowy, pacjenci stają się bardziej pewni siebie i mogą oduczyć się nawyku związanego z przechylaniem zdrowszego ucha w kierunku rozmówcy.

Kolejną zaletą jest z pewnością odpowiednia ochrona mózgu przed pojawieniem się deprywacji słuchowej, która może prowadzić do zaniknięcia zdolności rozróżniania poszczególnych dźwięków.

Przy stwierdzeniu obuusznego ubytku słuchowego warto od samego początku używać dwóch aparatów słuchowych. Nie tylko wpłyną one na natychmiastową poprawę komfortu życia, ale również pomogą zapobiec dalszemu pogłębianiu wad słuchu.