Czy bezdech senny może mieć związek z niedosłuchem?

Bezdech senny jest powszechnym zaburzeniem, które dotyka coraz większą liczbę osób. Zazwyczaj błędnie kojarzony jest jako niegroźne głośne chrapanie połączone z dźwiękami sapania lub charakterystycznego „parskania”. Czy bezdech może mieć związek z utratą słuchu? Naukowcy prowadzą badania, które mają ustalić, czy zachodzi tu jakaś korelacja. Jedno z nich, z udziałem niemal 14 000 osób wykazało, że wśród osób, u których występowało chrapanie i ciężki bezdech senny, upośledzenie słuchu było częstsze.

Czy bezdech senny wpływa na utratę słuchu?

W opinii amerykańskich naukowców bezdech senny nie może być traktowany wyłącznie jako jedna z przypadłości, która występuje jedynie podczas snu. Coraz częściej pojawiają się głosy, że bezdech należy traktować jako chorobę ogólnoustrojową, której towarzyszą inne dolegliwości, jak np. problemy sercowo-naczyniowe czy hormonalne.

W ostatnim czasie naukowcy z laboratorium w Montefiore Medical Center w Nowym Jorku próbują stwierdzić, czy istnieje powiązanie między bezdechem sennym a upośledzeniem słuchu. Badania zostały przeprowadzone na ochotnikach ze społeczności latynoskiej. U ok. 10% uczestników zdiagnozowano bezdech senny. Autorzy badania odkryli, że osoby należące do tej grupy mają większe problemy ze słyszeniem dźwięków w zakresie zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wykazano korelację – nie możemy jeszcze mówić o tym, że bezdech senny powoduje problemy ze słuchem (być może istnieje inny czynnik, który wyjaśniałby wystąpienie obu schorzeń). Kwestia wymaga więc dalszych badań, które mogłyby potwierdzić związek przyczynowy.

Regularnie badaj swój słuch

Pogorszenie jakości słyszenia najczęściej wynika z naturalnego procesu starzenia się. Istnieje jednak wiele czynników – w tym inne choroby – które mogą przyczyniać się po przyspieszenia utraty słuchu. Warto wykonywać regularne badania słuchu. Specjalista będzie mógł ocenić wszelkie nieprawidłowości, a w razie potrzeby zaproponuje odpowiednie leczenie lub dobierze aparat słuchowy, który pozwoli Ci zachować dotychczasową jakość życia.