Tymczasowa utrata słuchu najczęściej spowodowana jest zmianą stanu zdrowia. Powodem zaniku słuchu może być też niedrożność przewodu słuchowego. Jakie są najczęstsze przyczyny tymczasowej utraty słuchu?

Infekcja ucha

W niektórych przypadkach nawet niegroźna infekcja ucha może powodować częściową utratę słuchu. Leczenie tego rodzaju dolegliwości często przebiega w formie terapii antybiotykowej, która powinna być prowadzona pod ścisłym nadzorem lekarza. Utrata słuchu związana z infekcją bakteryjną najczęściej ustępuje wraz z zanikiem stanu zapalnego.

Ciało obce w uchu

Częstym powodem niedrożności ucha, a co za tym idzie utratą słuchu, jest znajdujące się w uchu środkowym ciało obce. W takich przypadkach odradza się jego samodzielne usuwanie, a osoba z takim problemem powinna niezwłocznie udać się do laryngologa. Próby wyjęcia przedmiotu z ucha mogą skutkować wepchnięciem go głębiej, w kierunku ucha środkowego, co może skutkować trwałym uszkodzeniem słuchu.

Ekspozycja na hałas

Przebywanie w głośnych pomieszczeniach może wywołać czasową utratę słuchu. Może być ona skutkiem nagłego lub długotrwałego narażenia ucha na hałas o bardzo wysokim natężeniu. Należy zaznaczyć, że długie przebywanie w hałasie może wywołać trwały uszczerbek na zdrowiu, powodując nieodwracalną utratę słuchu w zakresie wysokich częstotliwości.

Ciśnienie krwi oraz intensywne ćwiczenia

Wysokie ciśnienie krwi często powoduje specyficzny szum, który może sprawiać wrażenie tymczasowej utraty słuchu. Jeśli szum nie ustępuje po kilku godzinach, należy skonsultować się ze specjalistą. To samo tyczy się intensywnych ćwiczeń fizycznych. W niektórych przypadkach intensywne ćwiczenia fizyczne mogą wywoływać tymczasową utratę słuchu.

Podsumowanie

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, jakim człowiek postrzega świat. Każdy powinien zadbać o higienę i optymalne zapobieganie potencjalnym utratom słuchu. Warto również przeprowadzać regularne badania słuchu, które pozwolą zdiagnozować istniejące problemy na wczesnym etapie. Dzięki temu będziemy mogli podjąć kroki, które wyeliminują lub spowolnią pogłębianie się problemów ze słuchem.