Pobiranie formy z ucha, zakładanie

Pobieranie formy z ucha – zakładanie tamponu zabezpieczającego – inspekcja za pomocą sztabki świetlnej.