badanie słuchu (audiometria tonalna)

Badanie słuchu – audiometria tonalna