społeczne i psychiczne skutki nieleczenia niedosłuchu